FAQer

Trenger jeg terapi for å bytte regnskapssystem?

For regnskapsfører

Det er ganske tungvint å bytte fra et system til et annet, er det ikke?

Svar: Det er ikke tungvint. 24SevenOffice fikser dette. Det kan være gjort i løpet av noen dager, da mye er automatisert. Vi overfører hele regnskapsbyråer hver uke, og det går fint hver gang.

Hva med opplæring? Medarbeiderne må jo læres opp på nytt.

Svar: Vi har overført et stort antall regnskapsbyråer med mange ansatte. Opplæring har vi en struktur på og det ordner vi. Og ansatte lærer systemet fort. Det er beslutningen om å skifte, som ser ut til å være vanskeligst.

Mine kunder liker ikke endring. Hvordan angriper jeg det?

Svar: Vi anbefaler å tenke på businessen din og den omstillingen som nå pågår. Vi kan bli med deg i kundemøter for å fortelle fordelene til kunden, slik at de forstår hva som er bra for dem - og hvordan deres hverdag blir enklere og mer effektiv.

Går faktureringsgraden ned i perioden med innkjøring av nytt system?

Svar: Erfaringsvis kan den gå ned i en kort periode, men med en god prosess vil alt legge til rette for å hente seg inn igjen innen kort tid. 24SevenOffice sin modell åpner for en rekke nye muligheter, smartere måter å jobbe på og nye forretningsmodeller, noe som igjen bidrar til helt nye inntektsstrømmer. Vår erfaring er at jo bedre vi får anledning til å styre prosessen i godt samarbeid med dere, jo raskere får dere utbytte av alle mulighetene i og rundt 24SevenOffice.

Vi kan ikke skifte system før ved årsskifte... eller?

Svar: Det går helt fint å bytte system når som helst, men det er smart å styre inn mot starten på en momstermin.

Hvordan sikrer jeg at regnskapsdata overføres riktig ved bytte av system?

Svar: Det ordner 24SevenOffice. Sammen finner vi ut hva som er hensiktsmessig å ha med over - og hva som kan være oppslagsdata. Dette har vi løst mange ganger og det pleier gå veldig smidig og fint.

Hva mener dere i 24SevenOffice er det vanskeligste for regnskapsbyråer når de skal skifte system?

Svar: Det er mye enklere enn man tror. Det som er vanskeligst for regnskapsbyråene, er å ta en beslutning. Når den er tatt, ordner alt seg raskt. Ofte hører vi etterpå at «dette skulle vi gjort for lenge siden».

For kunder

Bør man bytte regnskapssystem ved overgangen til nytt år?

Svar: Det går helt fint å bytte system når som helst. Vi anbefaler å styre inn mot en momstermin.

Hvordan sikrer vi at data og historikk blir overført ved bytte av system?

Svar: Det ordner vi. Vi kan snakke nærmere om hva som er hensiksmessig å overføre og hva som kan ligge igjen som en oppslagsmulighet. Dette har vi gjort mange ganger - og det går alltid helt fint.

Vi har hørt at det ikke er så lett å få med seg data og historikk når man skifter regnskapssystem. Stemmer det?

Svar: Du kan få med deg det du vil; det løser vi. Alt som kan tas ut i Excel kan tas inn i 24Sevenoffice. Vi finner en løsning sammen.

Overfører man bare IB (inngående balanse) og åpne poster?

Svar: Det kan man gjøre. Det finnes forskjellige løsninger, alt etter hva du ønsker og trenger. Sammen finner vi en optimal måte å gjøre det på. Vi har rutiner på dette som fungerer godt, og de kan vi tilpasse til deg og dine ønsker. Vi starter med å ta en prat om hva som er viktig for deg.

Er det tungvint å bytte til en regnskapsfører som bruker 24SevenOffice?

Svar: Nei, det kan vi ordne for deg i løpet av noen dager. Det er lett. Du må signere og gjøre et par små ting. Dette forteller ny regnskapsfører deg hvordan du skal gjøre. Resten ordner regnskapsfører sammen med oss.

Hvordan finner jeg en regnskapsfører som benytter 24SevenOffice - og som jobber heldigitalt og moderne?

Svar: 24SevenOffice har et stort antall dyktige regnskapsbyrå-partnere over hele landet - som arbeider digitalt og utnytter fordelene i et ekte skybasert system. Ta kontakt, så finner vi din beste match, basert på dine kriterier, bransje, geografi etc.